Per 1 februari aanstaande gaat ZPoint, de netwerkvereniging voor de Zelfstandige Professional (ZP) in Leusden, op in de Bedrijvenkring Leusden (BKL).

Tijdens de  corona-epidemie zag ZPoint haar ledental gestaag afnemen, vooral omdat veel leden (weer) in loondienst gingen en nieuwe aanwas uitbleef. Na een uitgebreide inventarisatie onder de leden, werd de conclusie getrokken dat ZPoint momenteel te weinig toekomstperspectief heeft om als zelfstandige vereniging door te gaan en is besloten ZPoint op te heffen. Na uitgebreid overleg tussen de besturen van ZPoint en de BKL is overeengekomen ZPoint op te laten gaan in de BKL. Eén grote vereniging voor alle ondernemers in Leusden, waarin zowel ZP’ers als het MKB en grootbedrijf verenigd zijn, is een zinvolle keuze. Samen ben je sterker en zo vormt de BKL een duidelijk en breed aanspreekpunt naar buiten. Een groot aantal ZPoint-leden heeft inmiddels de overstap gemaakt en is lid geworden van de BKL.

‘Alle ZPoint-leden zijn van harte welkom’, aldus Tim de Bondt, voorzitter van de BKL. ‘ZP’ers vormen een belangrijke groep ondernemers, voor wie de BKL ook graag de belangen behartigt. Huidig ZPoint-bestuurslid Bert van Klaveren wordt in de komende ALV van de BKL voorgedragen als nieuw BKL-bestuurslid met specifiek ZP-aangelegenheden in zijn portefeuille’.

Annemiek Kruse, voorzitter van ZPoint: ‘We kijken terug op zeven mooie, inspirerende en leerzame jaren. Voor veel ZP’ers heeft de vereniging bijgedragen aan een fijne, laagdrempelige manier van netwerken, waarbij veel waardevolle contacten zijn opgedaan met andere ondernemers. Lid worden van de BKL geeft weer een nieuwe dimensie aan contacten met andere ondernemers. En dat is mooi voor de toekomst!’