In 2022 heeft Goedopweg onder de noemer Duurzame Mobiliteit Leusden onderzoek gedaan naar reisbewegingen van werknemers die in Leusden werken. Binnen Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen aan een goede bereikbaarheid en een gezonde leef- en werkomgeving van de regio Utrecht. De BKL en wethouder Vos ondersteunen dit onderzoek van harte en we hebben het uitgebreid onder de aandacht gebracht van de werkgevers in Leusden. En met succes want in totaal is data verzameld van bijna 3500 werknemers van bedrijven uit Leusden (natuurlijk allemaal privacyproof). De bedrijven die meedoen krijgen een advies op maat over maatregelen om naar meer duurzame vormen van vervoer van hun personeel te komen. Maar al die data opgeteld levert ook mooie inzichten op voor Leusden en de regio als geheel. Spectaculair is bijvoorbeeld om te zien waar al die werknemers vandaan reizen, dat is letterlijk van heinde en verre.

Met de verzamelde data kunnen de gevolgen van duurzame maatregelen worden doorgerekend. Als bijvoorbeeld bedrijven in Leusden de fiets en het openbaar vervoer gaan stimuleren, de CO2-uitstoot van bedrijfswagens halveren en één dag meer gaan thuiswerken (voor wie dat kan), betekent dit een CO2-reductie op mobiliteit van meer dan 3.000 ton CO2 (39%) en meer dan 1.000 bespaarde verzuimdagen per jaar:

Maar er zijn uit de data nog veel meer interessante conclusies te trekken. Zo kan je concreet zien hoeveel je kan besparen op parkeerplekken, hoeveel laadpalen en fietsenstallingsplaatsen er nodig zijn en welke reductie de regio kan bereiken op aantallen autoritten, reistijdverlies en spitsritten. Alle data zit in een mooie interactieve tool waarmee te nemen maatregelen prachtig gesimuleerd kunnen worden. We zijn in overleg met een van de deelnemende bedrijven uit Leusden om deze uitkomsten live aan jullie kunnen laten zien. Houd de agenda op de site in de gaten. En: je kan je nog steeds aanmelden om mee te doen aan Duurzame Mobiliteit Leusden!