Gedurende het jaar organiseert de BKL verschillende activiteiten met als doel een podium te creëren voor de leden om elkaar te ontmoeten, te netwerken en informatie uit te wisselen. Voorbeelden hiervan zijn inloopborrels, thema-bijeenkomsten, discussieplatforms en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Lees meer over de BKL (activiteiten) …

BKL AGENDA + AANMELDEN

Zie agenda hiernaast. Alle geplande activiteiten zijn afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen met betrekking tot de Covid 19 pandemie. Zo is het gezamenlijk bezoek BKL en VAB aan het ROM helaas komen te vervallen i.v.m. corona. Dit bezoek wordt hopelijk later in het jaar alsnog georganiseerd. In plaats van dit bezoek hebben wij nu een online informatie avond georganiseerd. Zie hiernaast. Je krijg hiervoor een aparte uitnodiging.