BKL Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kan Bedrijvenkring Leusden niet instaan voor de afwezigheid van eventuele fouten.

Het bestuur alsmede het secretariaat van Bedrijvenkring Leusden en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedrijvenkring Leusden is verboden.

De informatie op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd.

© BKL 2021