MKB-Nederland werkt samen met overheid en bedrijfsleven om ondernemers proactief te informeren over belangrijke thema’s. Zo zijn zij tijdig voorbereid op aankomende wet- en regelgeving en grote transities. Omdat wij het belang hiervan inzien, heeft de BKL een convenant ondertekend, waarmee wij lokaal partner van MKB-Nederland zijn geworden. Dit betekent dat wij voor de lobby worden ondersteund door MKB-Nederland en veelal ook gebruik kunnen maken van de landelijk ontwikkelde lobby agenda. Daarnaast participeren wij actief in de projecten en campagnes van MKB-Nederland.

MKB-Nederland heeft een Ondernemerspanel dat input levert voor de Haagse lobby op voor het MKB belangrijke thema’s zoals financiering, regeldruk, belastingen en verduurzaming. Maximaal 10 keer per jaar ontvangen deelnemers van het panel een relatief korte vragenlijst. Deze onderzoeken worden zo veel mogelijk gepland in de aanloop naar een belangrijk politiek debat of ander politiek moment, zoals 2e kamer verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen etc. MKB-Nederland gebruikt de uitslag van de enquêtes op twee manieren: 1. Om de pers mee in te gaan en 2. Om de lobby kracht bij te zetten (ook Tweede Kamerleden nemen dit soort ondernemersonderzoeken heel serieus).

Samen zorgen MKB-Nederland en hun lokaal partners er voor dat de ondernemers in onze regio nog beter worden vertegenwoordigd, zowel lokaal als in Den Haag.