Het lidmaatschap van de BKL staat open voor iedereen die een bedrijf – in de ruimste zin van het woord – uitoefent binnen de gemeente Leusden, ongeacht het aantal medewerkers. met uitzondering van de detailhandel. Het bedrijf dient tevens gevestigd te zijn in de gemeente Leusden. Aanvragers van een BKL-lidmaatschap moeten zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur beoordeelt uiteindelijk of aan alle voorwaarden is voldaan en of de aanvrager als lid van de BKL kan worden toegelaten.

Er is een jaarlijkse contributie verschuldigd. In 2024 bedraagt deze € 250,-. Wanneer het lidmaatschap aanvangt of eindigt in de loop van een verenigingsjaar, is c.q. blijft de jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Beleid introducees
Per bedrijf/organisatie staat één persoon ingeschreven in de ledenlijst van de BKL. Deze persoon komt hetzij zelf naar een BKL bijeenkomst of kan een collega in zijn/haar plaats afvaardigen, maar mag ook als hij/zij zelf naar de bijeenkomst gaat maximaal 1 collega introduceren.

Wil een BKL-lid iemand introduceren van een niet-BKL lid bedrijf/organisatie, dan kan dat éénmalig en alleen als de introducé serieus geïnteresseerd is in een lidmaatschap van de BKL en daarvoor eens wil komen ‘snuffelen’.

  • BKL aanmeldformulier nieuw lid

  • Max. bestandsgrootte: 12 MB.
    Pasfoto bij voorkeur in jpeg.
  • Bedrijfsinformatie

  • KvK-informatie