Het lidmaatschap van de BKL staat open voor iedereen die een bedrijf – in de ruimste zin van het woord – uitoefent binnen de gemeente Leusden, met uitzondering van de detailhandel. Het bedrijf dient tevens gevestigd te zijn in de gemeente Leusden. Aanvragers van een BKL-lidmaatschap moeten zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. Het bestuur beoordeelt uiteindelijk of aan alle voorwaarden is voldaan en of de aanvrager als lid van de BKL kan worden toegelaten.

Er is een jaarlijkse contributie verschuldigd. Op dit moment bedraagt deze € 150. Wanneer het lidmaatschap aanvangt of eindigt in de loop van een verenigingsjaar, is c.q. blijft de jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Beleid introducees en ZZP’ers
Voor BKL bijeenkomsten: per bedrijf/organisatie staat 1 persoon ingeschreven in de ledenlijst van de BKL. Deze persoon komt hetzij zelf of kan een collega in zijn/haar plaats naar een bijeenkomst afvaardigen, maar mag ook als hij zelf naar de bijeenkomst gaat maximaal 1 collega introduceren.

Wil een BKL-lid iemand introduceren van een niet-lid bedrijf/organisatie, dan kan dat éénmalig en alleen als de introducé serieus geïnteresseerd is in een lidmaatschap van de BKL en daarvoor eens wil komen ‘snuffelen’.

Derden meerdere malen introduceren is niet de bedoeling. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en zich hieraan wilt houden.

Tevens maken we u er op attent dat m.i.v. 1 januari 2017 het aannamebeleid van de BKL is aangescherpt. Toen is besloten ZZP’ers die zich aanmelden als lid van de BKL door te verwijzen naar netwerkvereniging ZPoint Leusden. ZPoint is dé netwerkvereniging van en voor Zelfstandige Professionals die wonen en/of werken in Leusden (www.zpointleusden.nl).

  • BKL aanmeldformulier nieuw lid

  • Max. bestandsgrootte: 6 MB.
    Pasfoto bij voorkeur in jpeg.
  • Bedrijfsinformatie

  • KvK-informatie