Werken aan je mobiliteit levert winst op. Naast de voordelen op bedrijfsniveau, verbetert een duurzaam mobiliteitsbeleid ook de bereikbaarheid van een stad. En daar hebben we allemaal voordeel van. Daarom start de Bedrijvenkring Leusden samen met de Gemeente Leusden en Goedopweg het project Duurzame Mobiliteit Leusden.

Het doel van dit project is om samen maatregelen te realiseren die de bereikbaarheid van Leusden verbeteren. Daarbij denken we aan fietsverbindingen waar je zonder oponthoud kunt doortrappen en goede busverbindingen. Maar ook goede laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen hoort daarbij. Daarnaast zet het samenwerkingsverband in op kennis- uitwisseling over reiskostenvergoedingen en andere reisvoorzieningen bij bedrijven.

“Wij hebben een scan laten uitvoeren en zijn er erg blij mee. Het heeft ons heel veel inzicht gegeven en door het aanvullende advies weten we precies wat we moeten doen om onze eigen doelstellingen te halen”, aldus Arjan de Heer van ARAG

Ondernemers in de gemeente Leusden kunnen gratis meedoen, en krijgen onder meer:

  • Een interactieve mobiliteitsscan t.w.v. € 2.000,-
  • Helder inzicht in hun huidige mobiliteit en waar de verbeterkansen liggen
  • Concreet advies om kosten te besparen en mobiliteit te verbeteren
  • Duurzame en gezonde reiskeuzes voor medewerkers
  • Een betere bereikbaarheid rondom hun werklocatie

Een beter bereikbaar Leusden

Om helder te krijgen waar de gemeente Leusden kan verbeteren als gebied, is het van belang dat zoveel mogelijk bedrijven meedoen, klein en groot en óók als iedereen met de auto komt. Want alleen dan krijg je een volledig beeld van waar de verbeterkansen liggen op het gebied van bereikbaarheid. En kunnen we maatregelen ontwikkelen voor Leusden waar bedrijven echt iets aan hebben.

Naast waardevol inzicht en advies over de mobiliteit van uw organisatie, werkt deelname mee aan de bereikbaarheid van Leusden als gebied. Een echte win-win dus!

Deelnemen? Klik dan op deze link voor alle info en meld je gratis aan

“Twijfel je nog of deelname iets voor jouw organisatie is? Of zou je een dergelijk project voor jouw gemeente willen opstarten? Neem dan contact op. Dit kan telefonisch (06-28 31 26 89), via e-mail (tobias@goedopweg.nl) of plan een digitaal half uurtje in via de website van de Bedrijvenkring Leusden. Dan licht Tobias het aanbod persoonlijk toe en geeft antwoord op je vragen”, aldus Tobias van den Briel, mobiliteitsadviseur van Goedopweg