Op 13 maart werd een bijeenkomst georganiseerd door de BKL, Goedopweg en de gemeente Leusden. Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten getoond van de ‘Duurzame Mobiliteit Leusden’ regioscan, waar 21 bedrijven aan hebben deelgenomen. Met 36 belangstellenden waren we te gast bij PON. Lees onderstaand nieuwsbericht.

‘Vanuit heel Nederland reist men naar Leusden’
Dit is wat Tim de Bondt, voorzitter van de Bedrijvenkring Leusden, opvalt bij het zien van de regioscan van Leusden. Ongeveer 50 mensen namen deel aan de bijeenkomst om te luisteren en mee te denken over hoe het gebied op een duurzame manier bereikbaar kan worden gemaakt. 21 Werkgevers met in totaal 3500 werknemers namen eerder dit jaar deel aan de gratis mobiliteitsscan. Goedopweg biedt deze werkgevers individuele ondersteuning en daarnaast presenteert Tobias van den Briel, mobiliteitscoach van Goedopweg, de mogelijkheden om Leusden als gebied op een duurzame manier bereikbaar te maken.

Pon wil in 2025 een volledig elektrisch wagenpark voor zakelijk gebruik.
Pon (een van de grootste bedrijven in Nederland met een grote vestiging in Leusden) laat zien hoe zij innoveren op gebied van mobiliteit, naast de verkoop van auto’s. Zij bieden diverse mogelijkheden om te reizen, waaronder de elektrische fiets en samenwerkingen met aanbieders van deelmobiliteit. Duurzaam ondernemen is een van de pijlers van hun strategie ‘We move you to a better world’. Ook vertellen zij hoe ze hun eigen beleid aangepakt hebben door diversiteit te bieden. Het stimuleren van slimmer werken, actief vervoer en het welzijn van hun medewerkers is daarbij een belangrijke focus. Zo willen ze hun medewerkers genoeg keuze bieden. Pon heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld om in 2025 een volledig elektrisch wagenpark voor zakelijk gebruik te hebben.

De visie van Leusden
Wim Vos, wethouder verkeer en vervoer van Gemeente Leusden, vertelt hoe zij de toekomst zien voor elektrische mobiliteit en de energietransitie. Hij is hoopvol en tegelijkertijd bewust van de uitdagingen voor ‘de wijk van de toekomst’. Hij roept de aanwezigen op deze samen met de gemeente aan te gaan.

Resultaten regioscan
Tijdens de bijeenkomst bespreekt Tobias van den Briel de resultaten van de regioscan met de aanwezige deelnemers. Hij benoemt hierbij de kansen en de bijbehorende effecten om het gebied op een duurzame manier bereikbaar te maken. Ook wordt er besproken welke acties er genomen moeten worden, op welke manier en op welke locatie. Daarnaast benadrukt Tobias hoe samenwerken tussen de individuele organisaties kan bijdragen aan het behalen van deze doelen.
Tijdens een korte interactieve workshop denken de deelnemers actief mee over de kansen in het gebied en hoe er van, naar én in Leusden beter gereisd kan worden. De resultaten van deze bijeenkomst worden meegenomen in de vervolgacties.

Meedoen?
Wil je ook meedoen met dit project, of een gratis mobiliteitsscan aanvragen voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Goedopweg via deze link