Eind oktober 2022 vroegen wij onze leden een korte enquête in te vullen over de impact van de gestegen energieprijzen op jullie bedrijfsvoering. Ook vroegen we naar de d al genomen en nog te nemen energiemaatregelen, Label-C voor kantoorpanden en of je ook naar je personeel nog actie onderneemt. We ontvingen uiteindelijk 33 volledig ingevulde formulieren terug, hartelijk dank daarvoor. Het geeft – denken wij –  een goed beeld, hieronder de resultaten. Waar dat van toepassing is nemen wij de resultaten ook mee in onze gesprekken met de desbetreffende wethouders. Hieronder enkele uitkomsten van de enquête.

Van de respondenten heeft 21,3% te maken met een stevige impact op de bedrijfsvoering. Uit de antwoorden blijkt dat deze bedrijven bijna allemaal ook al bezig zijn maatregelen door te voeren. Ook onder alle respondenten is een ruime meerderheid bezig (geweest) met maatregelen. Zonnepanelen is veruit de meest genoemde maatregel (48,5%), ook bij bedrijven waar de impact op de bedrijfsvoering veel minder is. Ook de lucht/waterpomp wordt vaak genoemd. In de toelichting bij de vragen worden als probleempunten genoemd de dakconstructie en de verzekerbaarheid van zonnepanelen.

Uit de antwoorden op de vraag over Label-C voor kantoorpanden blijkt dat 9,1% daarmee aan de slag is. Zoals bekend moge zijn moeten vanaf 1 januari 2023 de meeste kantoorpanden groter dan 100 m2 over energielabel C beschikken. Voor meer informatie: kijk op ons Energieportal of bel Jeroen Bosma!

Op de vraag of je je medewerkers financieel ondersteunt met hun energienota gaf 15,2% aan dat met een eenmalige uitkering te doen. 24,% van de ondervraagden geeft een structurele loonsverhoging, terwijl 57,6% zegt helemaal niks te doen.