Een op de tien ondernemers denkt mogelijk failliet te gaan door de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast verwacht 13 procent sterk negatieve gevolgen zoals gedwongen ontslagen. In de horeca- en cultuursector is men relatief negatief gestemd over de toekomst. Anderzijds ziet een op de twaalf ondernemers juist groei van het bedrijf. Dit blijkt uit de derde ondernemerspeiling provincie Utrecht over de gevolgen van de coronacrisis voor hun bedrijf. Klik hier voor de rapportage van de resultaten van de Ondernemerspeiling.

De enquête onder ondernemers in de provincie Utrecht werd in november 2020 uitgevoerd, tijdens de gedeeltelijke lockdown die medio oktober 2020 inging. De eerste enquête vond in mei 2020 plaats, de tweede in juli 2020. Meer dan 2.000 ondernemers vulden de vragenlijst in. In deze enquête zijn de gevolgen van de harde lockdown (sinds 15 december 2020) niet verwerkt. De peilingen worden uitgevoerd in een samenwerking tussen provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein, regio Gooi en Vechtstreek, Economic Board Utrecht, VNO-NCW provincie Utrecht en MKB-Nederland Midden.

Negatieve gevolgen
Een ruime meerderheid van de ondernemers (77%) verwachtte in november 2020 effecten voor de bedrijfsvoering als gevolgen van het coronavirus. Dit is meer dan bij de vorige meting (juli 2020). Drie op de tien ondernemers (31%) hadden last van het wegvallen van orders. 10% had liquiditeitsproblemen en 15% verwachtte die op korte termijn te krijgen. Over oktober 2020 noteerde 58% van de ondernemers een lagere maandomzet dan in oktober 2019. Dat beeld was vergelijkbaar met de tweede peiling maar duidelijk positiever dan in de eerste peiling. Om huisvestingskosten structureel te verlagen, zette een op de tien ondernemers stappen door de huur geheel of gedeeltelijk op te zeggen of het pand te koop te zetten.

Werkgelegenheid
Bij bijna twee derde (64%) van de ondernemers met personeel heeft het coronavirus gevolgen op de werkgelegenheid binnen het bedrijf. 13% nam afscheid van personeel of was dat van plan te doen. Daarnaast had 17% meer personeel dan werk, maar werden medewerkers in dienst gehouden. Bij een op de tien ondernemers (10%) was er ook groei: zij namen juist medewerkers aan.
In de horeca- en cultuursector neemt 21% van de bedrijven afscheid van medewerkers of heeft dit al gedaan.

Steunmaatregelen
De bestaande landelijke hulpvormen zijn voor 63% van de ondernemers voldoende. Een deel van de ondernemers (16%) heeft behoefte aan belastingvrijstellingen. In de horeca- en cultuursector heeft de helft van de ondernemers (49%) behoefte aan extra landelijke steun.
De bestaande regionale hulpvormen zijn voor 57% van de ondernemers voldoende. De grootste wens van ondernemers (15%) is de opschorting van gemeentekosten zoals heffingen, leges en huur.

Steunmaatregelen regio Utrecht
In de regio Utrecht hebben provincie Utrecht en gemeenten een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen om ondernemers en werknemers door de coronacrisis te helpen, aanvullend op wat landelijk al gebeurt. Het URECA-loket (Utrecht Regio Economische Corona Alliantie) bemiddelt ondernemers naar juridische, fiscale en bedrijfsadviseurs. Ondernemers en bedrijven met een grotere behoefte, kunnen een voucher aanvragen voor een uitgebreider adviestraject. Innovatieve mkb’ers, startups en scale-ups kunnen een lening aanvragen via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM Utrecht Region). Mkb-ondernemers worden via het project Nu Digitaal geholpen bij versnelde digitalisering van hun bedrijf. Om te voorkomen dat mensen te lang werkloos zijn, wordt versterkt ingezet op begeleiding naar tekortberoepen zoals de techniek en zorg. Om winkelgebieden beter voor te bereiden op een veranderende markt, investeert de provincie Utrecht in samenwerking tussen winkeliers, vastgoedeigenaren en gemeenten. Voor de cultuur- en erfgoedsector is een steunpakket beschikbaar.

Gedeputeerde Economie provincie Utrecht Robert Strijk: Uit deze peiling blijkt maar weer hoe hard de ondernemers onze hulp nodig hebben en dat zal in de vierde peiling alleen nog maar duidelijker worden. Die laat straks namelijk de impact van de harde lockdown zien. Vanaf de start van de coronacrisis staan we voor onze ondernemers klaar. Zoals het hulploket, URECA, voor en door ondernemers in de regio Utrecht. Bijvoorbeeld met een zogenaamde voucherregeling waarmee ondernemers een adviestegoed kunnen krijgen. En het kost ze niks.”