Update aangaande coronavirus voor ondernemers

Er heeft een bespreking plaatsgevonden met wethouder Kiel, accountmanagers en voorzitters van de Leusder ondernemersverenigingen. Hieronder volgen een aantal zaken die van belang kunnen zijn voor u als ondernemer in Leusden.

 • De gemeente biedt de mogelijkheid tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. Informatie hierover kunt u vinden op de speciale pagina voor ondernemers op de website van de gemeente via deze link.
  LET OP! Het gaat niet automatisch, ondernemers moeten zelf het uitstel van betaling aanvragen!
  Op bovengenoemde site van de gemeente Leusden vindt u verder informatie over:
  – Crisisnummer/corona loket voor ondernemers
  – Extra tijdelijke ondersteuning ondernemers en zzp’ers
  – Werktijdverkorting vanwege het coronavirus
  – Noodpakket banen en economie
  – Links naar andere websites waar werkgevers en ondernemers terecht kunnen voor vragen en informatie
 • Als ondernemers vragen hebben, kunnen zij zich wenden tot de op de site van de gemeente aangegeven partijen of de gemeente.
 • De gemeente onderzoekt de mogelijkheid borden in Leusden te plaatsen om ondernemers en inwoners te verzoeken om lokaal te kopen en lokaal zaken te doen.
 • Er komen de komende periode twee gemeentepagina’s in de Leusder krant in plaats van één, waarin ook het ondernemersnieuws wordt opgenomen. Tevens wordt de plaatsing frequentie verhoogd.
 • Laat ondernemers, indien van toepassing en gewenst, contact opnemen met hun huurbaas om uitstel van betaling van de huur te vragen. Mocht men er met de huurbaas niet uitkomen en de nood is hoog, dan is de gemeente bereid, waar mogelijk, te bemiddelen.

Tot slot gaf wethouder Patrick Kiel aan dat hij persoonlijk in gesprek wil met ondernemers waar het echt heel slecht mee gaat of met ondernemers die in deze tijd een bijzondere prestatie neerzetten. Mocht om een van beide redenen de behoefte aan zo’n gesprek met de wethouder bij u bestaan, dan kunt u dit via het secretariaat van de BKL laten lopen via info@bkleusden.nl.

Rest mij u allen namens het bestuur van de BKL heel veel sterkte toe te wensen!

Ron Verhoeve
voorzitter Bedrijvenkring Leusden