Zoals u wellicht heeft vernomen is in oktober 2017 een Convenant ondertekend tussen RAVU, gemeente Leusden en de beide EHBO-verenigingen van Leusden en Achterveld. Leusden is nu aangesloten bij het landelijk alarmeringssysteem HartslagNu. Dat betekent dat Leusdense burgerhulpverleners via een sms-bericht of app van de RAVU-ambulancedienst bij alarmering van 112 kunnen worden ingeschakeld bij een slachtoffer met een hartstilstand, om zo snel mogelijk een reanimatie door hartmassage op te starten of om de dichtstbijzijnde AED (Automatische Externe Defibrillator) op te halen en daarmee een poging tot redding van het slachtoffer te doen. Alleen het zo snel mogelijk toedienen van een elektroschok kan het hartritme van een slachtoffer met een fibrillerend hart of een hartstilstand herstellen. De eerste zes minuten zijn daarbij cruciaal! De gezamenlijke doelstelling is een ‘hartveilig Leusden’: één openbare, 24/7 door burgerhulpverleners te bereiken, AED per vierkante kilometer binnen de bebouwde kommen van Leusden, Achterveld en Stoutenburg.

Naar aanleiding van bovenstaand convenant zijn in Leusden diverse initiatieven genomen:

  1. EHBO-vereniging Achterveld heeft er al voor gezorgd dat er voldoende 24/7 AED’s zijn voor Achterveld en Stoutenburg. De vereniging beheert deze zelf.
  2. De oprichting van de Stichting ‘AED, Leusden doet mee’, met als doel buurtinitiatieven die een AED in hun wijk willen plaatsen te stimuleren en, indien mogelijk, te helpen financieren. Bekende wijkinitiatieven ijn op dit moment ‘t Ruige Veld en Alandsbeek.
  3. Door de Leusdense EHBO vereniging wordt in 2018 geïnventariseerd waar alle AED’s in onze gemeente zich bevinden om eigenaren te stimuleren hun AED aan te melden bij het alarmeringssysteem HartslagNu.nl. De EHBO vereniging beheert het Leusdense gedeelte in het systeem.
  4. De EHBO vereniging is op zoek naar eigenaren van AED’s om hen te vragen of er belangstelling is om dit levensreddende apparaat op te hangen in een 24/7 te bereiken buitenkast, die ‘hufter- en weersomstandigheden proof’ is.
  5. Het college van B&W van Leusden heeft voor 2018 € 2.000,- subsidie ter beschikking gesteld. Dit geld wordt beheerd door EHBO Leusden en is bedoeld voor een eigenaar die een AED in een buitenkast heeft geplaatst en aangemeld bij HartslagNu.nl. U kunt dan per eigenaar een tegemoetkoming krijgen van € 200,- mits dat bedrag nog voorhanden is in de verkregen subsidiepot. Zodra die pot leeg is, wordt aan de gemeente verantwoording afgelegd over het bestede geld.

Voor de realisatie van een ‘hartveilig Leusden’ vragen Stichting AED, Leusden doet mee’ en ‘KNV EHBO afdeling Leusden’ hulp. Deze hulp kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

  • Financiële ondersteuning in de vorm van sponsoring om de genoemde buurtinitiatieven uit te kunnen voeren, naast hun eigen crowdfundingsacties. Voor meer informatie hierover: jaap.ketel@nedland.nl
  • Aanschaf door uw bedrijf van een AED, eventueel met buitenkast en aanmelding bij HartslagNu.nl;
  • Aanmelding van uw reeds aanwezige AED bij HartslagNu.nl
  • Verplaatsen van uw reeds aanwezige AED naar een voor bij HartslagNu aangemelde burgerhulpverleners 24/7 te bereiken buitenkast en aanmelding van uw AED bij HartslagNu.nl. Voor meer informatie over deze laatste drie opties reanimatie@ehbo-leusden.nl