Beste ondernemer,

Met elkaar maken we op dit moment een unieke situatie door als Nederlandse samenleving. Het coronavirus brengt veel onzekerheid, angst en moeilijke situaties met zich mee. Ook voor ondernemers en werknemers. Tegelijkertijd zien we dat mensen zich meer verbonden voelen met elkaar. Het samenhorigheidsgevoel en de wil om samen succesvol door deze crisis te komen is sterk aanwezig in onze samenleving. Daar ben ik blij om; want alleen door zij aan zij te staan, komen we sterker uit deze crisis.

De schouders eronder
Ik begrijp goed dat ook u als ondernemer in een lastige situatie verkeert. Ik heb de laatste weken verschillende ondernemers en organisaties gesproken en hun zorgen gehoord. Zorgen over dalende inkomsten en ten gevolge hiervan zorgen over behoud van personeel. Zorgen over de afname van opdrachten en het stilvallen van werk. Maar ook hoor ik hoe u de schouders eronder zet. In onze regio ontstaan initiatieven waarin u als ondernemers elkaar steunt. Om zo als bedrijf de situatie het hoofd te bieden. Ook zie ik dat u veel energie stopt in het sparen van de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Dank daarvoor!

Ook het WSP zit niet stil

  • Onze ondersteuning aan werknemers die via de Banenafspraak aan het werk zijn, gaat onverminderd voort. Als de huidige omstandigheden tot problemen leidt, dan zoeken wij samen met werknemer en werkgever naar een oplossing.
  • We proberen mensen die in de WW komen te matchen met vacatures die er nog wel zijn.
  • We helpen zzp-ers die op zoek zijn naar werk en via de gemeente om ondersteuning hebben gevraagd.

Ongetwijfeld weet u dat er landelijke en gemeentelijke regelingen zijn om u door de coronacrisis te helpen. Ik zou u willen adviseren om gebruik te maken van deze regelingen waar nodig en waar mogelijk. Met deze regelingen moet het gaan lukken om de regionale werkgelegenheid op peil te houden voor iedereen, ook voor de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op www.wspregioamersfoort.nl/corona/ hebben wij alle regelingen voor u op een rij gezet. Indien u vragen heeft over deze regelingen of hulp nodig heeft bij het aanvragen hiervan kan het WSP u hierover informeren.

Tot slot, ik waardeer het enorm dat u zich niet uit het veld laat slaan, maar elkaar opzoekt en wilt blijven bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Daar werkt u altijd al aan met het WSP en andere organisaties, maar dat u daar ook aandacht voor heeft in deze lastige tijd belooft veel goeds voor de toekomst. Houd uw doorzettingsvermogen vast en blijf uw hart voor inclusief werkgeverschap tonen. Weet dat u ook nu op het WSP kan rekenen; samen maken we werk van werk voor iedereen.

Met vriendelijke groet,

Cees van Eijk
Wethouder Werk en Inkomen, gemeente Amersfoort
Voorzitter Regionaal Werkbedrijf