Tijdens de laatste ALV op 25 juni jl., werd het voorstel van het BKL bestuur Tim de Bondt als voorzitter te benoemen aangenomen door de leden. Hij volgt Ron Verhoeve op, die er drie jaar als voorzitter op heeft zitten en er zelf voor koos te stoppen met deze functie. In verband met alle corona voorschriften, werd de ALV on-line gehouden. Dus ook de overdracht van de bestuurshamer werd door de ‘aanwezige’ leden on-line gevolgd. Na afloop van de ALV werden de deelnemers uitgenodigd voor een drankje op een ‘corona proof anderhalve meter terras’ in Leusden, waar de foto van de scheidende en de inkomende voorzitter alsnog kon worden genomen.