Label C vanaf 20232021-09-30T11:03:16+02:00

Label C vanaf 2023

Per 1 januari 2023 moet elk groter kantoorgebouw (100 m2) minimaal energielabel C hebben. Energiezuinige gebouwen helpen bij het halen van de klimaatafspraken. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het niet meer als kantoor gebruiken of riskeer je een fikse boete.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder dan 50 procent is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 m2 is;
  • het gaat om een monument (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermd stads- en dorpsgezicht;
  • het een kantoorgebouw betreft dat ten hoogste twee jaar wordt gebruikt;
  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

De regels rond label C staan in het bouwbesluit van 2012. Een geregistreerd energielabel is 10 jaar geldig.

Maatregelen
De benodigde investeringen in energiebeparingsmaatregelen zijn afhankelijk van wat er al aan maatregelen genomen zijn. Veel panden bereiken label C met eenvoudige maatregelen zoals LED-verlichting of zonnepanelen, maar soms zijn meer ingrijpende maatregelen nodig als spouwmuurisolatie of driedubbel glas. De datum 1 januari 2023 nader snel, dus begin op tijd!

Controle
Vanaf 2023 gaat er gecontroleerd worden of een gebouw een label C heeft, in de meeste gevallen door de gemeente.

Hieronder vindt u berichten over het onderwerp label C voor kantoorgebouwen:

Alle BKL energieportal-hoofdonderwerpen:

Ondernemers aan het woord

Zonnepanelen

Duurzame mobiliteit

Duurzaam ondernemen

Van het gas af