Heeft je gebouw label D t/m G? Volg de volgende stappen om je pand vóór 2023 naar energielabel C te tillen.

Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan
Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kan hij de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg. Als opdrachtgever kan je afspreken om ook een energielabel te laten opmaken. Dit brengt vaak weinig extra kosten met zich mee.

Stap 2: Verken financiële regelingen
RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk daarvoor de subsidiewijzer van RVO.

Stap 3: Voer de maatregelen uit
Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval tijdig (dus vóór 1 januari 2023) op energielabel C te komen. Zorg indien mogelijk voor no regret-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een CO2-arm kantoor en die rekening houden met verregaande aanpassingen in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.

Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen
Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registeren.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
BKL 22-9-2021