Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit is de energiebesparingsplicht. Deze geldt voor bedrijven en instellingen (Wet milieubeheer-inrichtingen) die per jaar vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken.

Erkende Maatregellijsten (EML)
Op de EML staan maatregelen waarmee je voldoet aan de Energiebesparingsplicht. Deze maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder

Duurzaam. Energie. Besparen
DEB is een online platform dat de mkb-ondernemer helpt energie te besparen, kosten te verlagen en te verduurzamen. DEB laat direct zien hoeveel geld je kunt besparen op de energierekening van je onderneming. DEB toont je de energiebesparende maatregelen om dat te bereiken. Ze sluiten aan op de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet milieubeheer. DEB is een initiatief van MKB-Nederland, ondersteund en mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
BKL 22-9-2021