Van het gas af

Nederland wil minder en het liefst geen gas meer uit Groningen. Daarnaast heeft Nederland klimaatdoelen en zijn er ambities voor een schone, duurzame en circulaire economie. Welke rol kan het Nederlandse bedrijfsleven hierbij spelen? Hoe kan een bedrijf aardgasloos ondernemen?

Per sector doelstellingen

In bijna iedere sector in Nederland is aardgas in gebruik als energiebron voor warmte. Een kantoor of winkel gebruikt gas om te verwarmen, een restaurant om te koken, een productiebedrijf voor een stoom- of droogproces en een transportbedrijf kan op gas rijden. Waar bij de ene onderneming duurzaam verwarmen de grootste uitdaging is, is dat bij een ander het aanpassen van het productieproces.

Gasloos verwarmen van bedrijfspand

Duurzaam verwarmen begint bij goede isolatie. Een goed geïsoleerd gebouw heeft in de winter maar weinig warmte nodig om prettig in te kunnen werken. Gebouwen van na 2000 hebben goede isolatie en HR++ glas. Oudere panden hebben wel isolatie, maar vaak minder dik. Bij nog oudere panden is vaak sprake van gedeeltelijke isolatie: vaak ontbreekt isolatie van de gevel en de vloer. Goede isolatie zorgt ervoor de warmte überhaupt binnen te houden.

Duurzame verwarming is verwarming waar geen aardgas voor is gebruikt. Denk aan warmte uit duurzame stroom of biogas, warmte uit de bodem of warm water van zonneboilers. Elektrische warmtepompen en stadsverwarming via warmtenetten vervangen de gasgestookte cv-ketel. Infraroodpanelen en gloeiende houtblokken geven stralingswarmte en kunnen worden ingezet als zuinige verwarming in een winkel, kantoor of op plekken waar maar kort of af en toe gewerkt wordt.

Elektrisch koken

Steeds meer restaurants koken elektrisch. Koken op inductie is al in veel huishoudens ingevoerd en de snelheid van de hitte is goed te reguleren. Slimme kookpannen communiceren met de kookplaat, waardoor een pan bijna niet meer kan oververhitten. En een groot voordeel van elektrisch koken is dat de temperatuur in de keuken werkbaar blijft.

Duurzamer produceren

In veel gevallen kan voor productieprocessen gebruik gemaakt worden van duurzame elektriciteit uit zon en wind. Maar hoeveel écht nieuwe materialen moeten er geproduceerd worden? Kan er ook anders en slimmer worden ontworpen zodat minder materiaal nodig is en minder weggegooid wordt? Welke materiaalverlies tijdens het maakproces is te realiseren? Is hergebruik in plaats van recyclen mogelijk? Kunnen producten hoogwaardiger worden gemaakt waardoor ze langer te gebruiken zijn?

Restwarmte inzetten voor gasloos

Elk industrieel proces kan draaien op duurzame elektriciteit. Vrijgekomen warmte tijdens het productieproces blijft in veel bedrijven onbenut en wordt in het water of de lucht afgevoerd. Het maken, vervoeren en bewaren van warmte kunnen bijdragen aan een duurzame energiehuishouding. Van belang is dus om warmte niet af te voeren, maar opnieuw te benutten om nog meer warmte mee te maken. Met warmte kan dan ook elektriciteit gemaakt worden.

Duurzamer vervoer

Aardgas is bruikbaar als transportbrandstof. Er rijden auto’s, bestelwagens en bussen op aardgas. Daar komt CO2 bij vrij. Meer gebruik maken van het openbaar vervoer en elektrisch rijden is dan een oplossing.

Alle BKL energieportal-hoofdonderwerpen:

Ondernemers aan het woord

Zonnepanelen

Duurzame mobiliteit

Duurzaam ondernemen

Van het gas af