Wim van der Sande

COKZ

Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) levert zekerheid over veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten. Deze zekerheid biedt de zuivelsector betere toegang tot (inter)nationale markten en de waarborg dat wordt voldaan aan maatschappelijke eisen.

sande@cokz.nl
www.cokz.nl

Overige BKL leden