Ernst Peter Tamminga

XCESS expertise center b.v.
ICT dienstverlener voor AFAS Profit koppelingen en add-ons. Business applicaties met CMS DNN (DotNetNuke, Evoq) en .NET/SQL/Access development expertise.

info@xcess.nl
www.xcess.nl

Overige BKL leden