Hartelijk dank voor je inschrijving voor de netwerkborrel/themabijeenkomst op dinsdag 12 september a.s. Mede-BKL lid NEH Group is onze gastheer. We krijgen een interessante presentatie over Cybersecurity, een zeer actueel onderwerp wat ieder bedrijf/organisatie hoofdbrekens kost.

Na afloop een uitgebreide netwerkborrel. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen komen terwijl je je wel hebt opgegeven, meld dit dan graag uiterlijk 8 september per mail aan  info@bkleusden.nl. Dan kunnen wij tijdig aan onze gastheer doorgeven op hoeveel bezoekers zij kunnen rekenen.

Locatie: NEH Group, Kastanjelaan 3, Leusden
Datum: dinsdag 12 september vanaf 15.30 uur

Programma
15.30 uur  Inloop
16.00 uur Presentatie ‘Cybersecurity… waar praktijk & theorie elkaar vinden’.
17.00 – ca. 18.30/19.00 uur  Netwerkborrel

met vriendelijke groet,
Bestuur Bedrijvenkring Leusden

Tot 12 september!!

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de Bedrijvenkring Leusden