Hartelijk dank voor je inschrijving voor de netwerkborrel/themabijeenkomst op dinsdag 10 oktober 2023 bij mede-BKL lid Interly. Zij gaan ons alles vertellen over het zeer actuele onderwerp ChatGPT.

Na afloop een uitgebreide netwerkborrel. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen komen terwijl je je wel hebt opgegeven, meld dit dan graag uiterlijk 6 oktober per mail aan  info@bkleusden.nl. Dan kunnen wij tijdig aan onze gastheer doorgeven op hoeveel bezoekers zij kunnen rekenen.

Locatie: Interly, Philipsstraat 5,  Leusden
Datum: dinsdag 10 oktober vanaf 16.00 uur

Programma
16.00 uur  Inloop
16.30 uur  Presentatie over ChatGPT
Na afloop:  Netwerkborrel

Tot ziens op 10 oktober!

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de Bedrijvenkring Leusden