Frank Officier

Officier Advies & Bedrijfsdiensten

Gemeenten en overige opdrachtgevers zijn niet gebaat bij bergen meerwerk op bestekswerk. Uiteindelijk gaat het in veel gevallen om gemeenschapsgeld. Bedrijven die inschrijven daarentegen zijn altijd op zoek naar de kansen bij een aanbesteding. Juist om die reden schakelen zowel bedrijven als gemeenten Officier Advies & Bedrijfsdiensten in. Ik kijk door de ogen van de aannemer naar bestekken, contracten en procedures. Dat doe ik vooraf aan het aanbesteden van opdrachten. Zo neem ik mijn opdrachtgevers zorg uit handen.

f.officier@officier-ab.nl
http://officier-ab.nl

Overige BKL leden