Project omschrijving

Dirk Geurds

SUEZ Recycling and Recovery Netherlands
Afvalinzameling & verwerking, waterbehandeling, bodemsanering. De meerwaarde binnen de afvalbranche ligt in kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid. SUEZ streeft naar stromen en oplossingen die circulair, concreet en in co-creatie zijn.

dirk.geurds@sita.nl
www.sita.nl

Overige BKL leden