Project omschrijving

Rob van Beek 

Woningstichting Leusden
Rob van Beek is interim manager bij Woningstichting Leusden. WSL is werkzaam op het gebied van volkshuisvesting in Leusden en omgeving. Zij bouwt en beheert woningen en andere vormen van huisvesting voor mensen die moeite hebben om zelfstandig in hun woonbehoefte te voorzien.

secretariaat@woningstichtingleusden.nl
www.wsleusden.nl

Overige BKL leden