Project omschrijving

Monique Brewster

Woningstichting Leusden
Woningstichting Leusden is werkzaam op het gebied van volkshuisvesting in Leusden en omgeving. Zij bouwt en beheert woningen en andere vormen van huisvesting voor mensen die moeite hebben om zelfstandig in hun woonbehoefte te voorzien.

info@woningstichtingleusden.nl
www.wsleusden.nl

Overige BKL leden