Bijeenkomst voor bedrijven over de energietransitie in Leusden
“Wat gebeurt er allemaal al? En wat betekent dit voor mijn bedrijf?”
Maandag 31 augustus van 19.30 tot 21.30 uur

Er is veel gaande op het gebied van energietransitie. Ook in de gemeente Leusden. Op 31 augustus praten we u graag bij en horen we graag wat u bezighoudt. In 1 avond bent u helemaal op de hoogte over:
– De regionale energiestrategie en de opwek van duurzame energie
– De transitievisie warmte en de wijkuitvoeringsplannen om per woon- of werkgebied een plan te maken voor de beëindiging van het gebruik van aardgas
– De kansen voor het opwekken van duurzame energie op (het dak van) uw bedrijf

De definitieve uitnodiging volgt in augustus. Aanmelden voor de bijeenkomst kan uiteraard al direct: graag per mail aan c.peeters@leusden.nl. Wij hopen u op 31 augustus te zien,

Hartelijke groet,
Mede namens wethouders van Beurden en Kiel,

Caroline Peeters
accountmanager bedrijven / adviseur ez