Er is een melding gedaan bij het bestuur van de BKL door een van de BKL leden over de ongewenste situatie op de Grasdrogerijweg en de Groene Zoom van/naar de Ambachtsweg. Deze situatie is ontstaan nadat de Hamersveldseweg ter hoogte van de Ambachtsweg is aangepast en een nieuwe verkeersafhandeling is door-
gevoerd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verslechtering van een verkeersveilige bereikbaarheid van het industrieterrein Ambachtsweg en heeft de aanrijroute voor vrachtwagens er een stuk lastiger op gemaakt, met name omdat er op de nieuwe route veel auto’s en andere zaken geparkeerd stonden. De ondernemers op het industrieterrein maken zich zorgen over de maatregelen die zijn getroffen en die mogelijk nog getroffen gaan worden.

Het bestuur van de BKL heeft dit punt voorgelegd aan de gemeente Leusden en de heer Rijpstra, beleidsadviseur fysieke leefomgeving kwam met het volgende antwoord: ‘We zijn bezig om op de Grasdrogerijweg een parkeerverbod in te stellen aan de noordzijde van de weg. Het is ons alleen niet gelukt om dit al rond te hebben op het moment dat de vrachtwagenroute is omgedraaid’. Het parkeerverbod is inmiddels geëffectueerd’.

INSCHRIJVINGEN